Życie z chorobą hematoonkologiczną okiem psychoonkologa. Webinar z psychoonkolożką Małgorzata Grzejszczak