Zwyczajnie aktywni

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej i Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz firma AbbVie Polska widząc potrzebę wsparcia działań na rzecz aktywizacji zawodowej pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi, postanowili wspólnie zorganizować konkurs grantowy skierowany do organizacji pacjentów. Więcej szczegółów poniżej:

Materiały do pobrania