Akademia Czerniaka

Akademia Czerniaka stanowi sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.  Powstała z inicjatywy środowiska medycznego i pacjentów, a jej głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie czerniaka. Popularyzując wiedzę o tym nowotworze, przyczynia się do upowszechnienia skutecznych metod profilaktyki. Akademia prowadzi również działania zapewniające pacjentom jak najlepszą opiekę w każdym stadium choroby. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Polskie Towarzystwo Patologiczne.

Najważniejsze cele i obszary działań Akademii Czerniaka, to:

Edukacja

Akademia Czerniaka w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia świadomości na temat samego nowotworu i wiedzy dotyczącej profilaktyki. Co więcej, Akademia podejmuje także aktywne działania w zakresie najważniejszych kwestii związanych z czerniakiem.

Pomoc osobom chorym na czerniaka

Akademia dostarcza niezbędnych informacji merytorycznych i porad praktycznych. Dodatkowo współpracując z fundacjami pacjenckimi zapewnia chorym wsparcie psychologiczne. Bardzo ważna jest także opinia pacjentów i ich rodzin – dlatego Akademia wsłuchuje się w ich potrzeby i pozostaje otwarta na wszelkie sygnały.

Stały dialog ze środowiskiem medycznym

Akademia Czerniaka prowadzi bieżący dialog ze środowiskiem medycznym, którego celem jest pogłębianie wiedzy z zakresu tej choroby i zapewnienie dostępu do najnowszych informacji na temat badań oraz metod leczenia.

Głównym organem Akademii Czerniaka jest Rada Naukowa, składająca się ze znamienitych onkologów i dermatologów, a także przedstawicieli stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny – organizacji zrzeszającej osoby walczące z czerniakiem i Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Wspiera ona merytorycznie wszelkie działania realizowane w ramach Akademii.

Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć!

Akcja informacyjna „Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć!” realizowana przez Akademię Czerniaka wspiera 24 ośrodki, które dysponują pełnym portfolio leków oraz zespołem doświadczonych lekarzy różnych specjalizacji niezbędnych do podjęcia optymalnej, najlepszej ścieżki leczenia pacjenta z czerniakiem.

W każdym województwie dostępny jest przynajmniej jeden szpital lub klinika onkologiczna, która spełnia wymagania ECCO, dzięki temu pacjenci z całej Polski mogą liczyć na dostęp do doświadczonych zespołów oraz właściwej diagnostyki i leczenia. Dla pacjentów z zaawansowanym czerniakiem niezwykle istotne jest, aby leczyć się w ośrodkach, które dysponują kompleksowym leczeniem i wszystkimi dostępnymi, refundowanymi lekami.

Pamiętajmy o tym, że dobór odpowiednich specjalistów oraz spełnienie wymogów Europejskiej Organizacji Onkologicznej to nie tylko procedury na papierze. To procedury, które przekładają się na wyniki współczesnego leczenia chorych na czerniaka – podsumowuje prof. Rutkowski.

Lista 24 polskich ośrodków spełniających wymagania ECCO oraz polskie zalecania dostępna jest na stronie Akademia Czerniaka.

Kampania “Znamię! Znam je?”

Chociaż zainteresowanie czerniakiem rośnie, to świadomość Polaków na jego temat jest wciąż niska. Aby w jeszcze większym stopniu upowszechnić wiedzę o tym nowotworze, Akademia Czerniaka zainaugurowała program profilaktyczno-edukacyjny „Znamię! Znam je?”.

W jego ramach co roku w maju odbywa się także Tydzień Świadomości Czerniaka, który ma zachęcić społeczeństwo do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przed czerniakiem.

Podczas Tygodnia Świadomości Czerniaka Polacy dowiadują się, kto jest najbardziej narażony na czerniaka, na co zwracać uwagę przy czerniaku i jak skutecznie bronić się przed nowotworem.

Na potrzeby kampanii „Znamię! Znam je?” Akademia Czerniaka sprawdziła, w ramach badań TNS OBOP i sondy ulicznej, co Polacy wiedzą o czerniaku. Przygotowane zostały również materiały edukacyjne w postaci ulotki i plakatu z kluczowymi informacjami na temat nowotworu.

W ramach kampanii opracowany został także unikalny w skali kraju program dla wyższych klas podstawowych (7-8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych. Akademia Czerniaka przekazała do wszystkich klas podstawowych (7-8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych w Polsce materiały edukacyjne: konspekt lekcji edukacyjnej o czerniaku dla nauczycieli, ulotkę i plakat, tak aby mogli oni przeprowadzić lekcję w swojej klasie. W pakiecie tym znajduje się także specjalnie przygotowany filmik, dzięki któremu uczniowie dowiadują się, jak prawidłowo sprawdzać skórę i uchronić się przed czerniakiem. Na terenie Śląska Fundacja Gwiazda Nadziei prowadzi we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną warsztaty dla nauczycieli, które przygotowują ich do prowadzenia zajęć.

Organizatorem Tygodnia Świadomości Czerniaka i kampanii „Znamię! Znam je?” jest Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej działająca pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Poradnik dla Pacjentów z czerniakiem można pobrać poniżej: 

Materiały do pobrania

„Poradnik dla chorych na czerniaka w III i IV stadium zaawansowania”

To kompleksowa publikacja opracowana przez najlepszych polskich specjalistów, m.in. z obszaru dermatologii, onkologii, fizjoterapii i dietetyki, a także psychologii. Znajdziecie w niej wiele przydatnych informacji nt. czerniaka, które są odpowiedzią na wszystkie najważniejsze pytania, jakie zadają pacjenci po otrzymaniu diagnozy.

Mamy nadzieję, że Poradnik spełni swoje podstawowe założenie, jakim jest wsparcie zarówno chorego, jak i jego bliskich w codziennym życiu z chorobą.

Materiały do pobrania