Pytania i odpowiedzi dla pacjentów hematoonkologicznych

W ramach kampanii przeprowadziliśmy bezpłatne warsztaty online dla pacjentów hematologicznych i ich bliskich pod nazwą ,,Pytania i odpowiedzi dla pacjentów hematoonkologicznych”. Webinary składają się z dwóch części. Zaprosiliśmy do współpracy ekspertów współpracujących z ośrodkami, które przybliżamy pacjentom. To pierwsza, specjalistyczna część warsztatu, która odbywa się w formule pytań i odpowiedzi.

Druga część warsztatu dotyczy kształtowania praktycznych umiejętności pacjentów i ich bliskich wspierających proces zdrowienia. Każdego miesiąca zaadresowany jest inny temat związany z pracą z własnym nastawieniem, radzeniem sobie ze stresem, uzyskiwaniem niezbędnego wsparcia oraz pozamedycznym zaopiekowaniem się sobą i bliską osobą podczas choroby. Ta część prowadzona w formule warsztatowej, w oparciu o konkretne ćwiczenia, które będzie można wykonywać samodzielnie. Prowadzona jest przez dwóch certyfikowanych trenerów – coacha kryzysowego oraz trenera redukcji stresu mindfulness.

Wszystkie aktualne treści dotyczące hematoonkologii zgodne z najnowszymi obowiązującymi standardami medycznymi znajdują się na naszej stronie Centrum Kryzysowe .

Materiały do pobrania: