Wiem Więcej: Diagnostyka genetyczna

Celem współczesnej diagnostyki genetycznej jest zapewnienie kompleksowej informacji dotyczącej profilu genetycznego pacjenta onkologicznego, który umożliwi podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych w zakresie kwalifikacji do nowoczesnych terapii celowanych.

Szybki postęp technologii genomicznych analiz genetycznych stał się niezbędną częścią praktyki klinicznej. Dynamiczny rozwój diagnostyki genetycznej otworzył nową erę w medycynie, szczególnie w dziedzinie onkologii klinicznej. Nową drogę sposobu leczenia nowotworów prezentuje terapia agnostyczna – leczenie zależne od identyfikacji określonej zmiany molekularnej, w różnych nowotworach lokalnie zaawansowanych lub przerzutujących.

Zastosowanie zaawansowanych technik molekularnych do diagnostyki nowotworów, pozwala na uzyskanie informacji dotyczących ich biologii. Jednakże, kluczowe jest dobranie odpowiedniej metody badawczej, w zależności od typu histologicznego oraz kliniczno-patologicznych problemów diagnostycznych.

Poniżej można pobrać broszurę, w której znajdują się najważniejsze informacje o nowoczesnej diagnostyce zebrane na bazie 3 webinarów przeprowadzonych z udziałem ekspertów diagnostycznych w grudniu 2023 roku przez stowarzyszenie PARS – Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Informacje zebrała dr Katarzyna Seliga z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.