Walne Zgromadzenie – zapraszamy

Zarząd  Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 26.06.2023 r. o godz. 17.00 w formie hybrydowej. Zapraszamy do siedziby PARS przy ul. Wiejskiej 12 A pokój 105 (I piętro) w Warszawie lub online (Google Meet).

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/dju-nwmp-zhw

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Ruchu – Polskie Amazonki Ruch Społeczny w dniu 26 czerwca 2023 r. godz. 17.00

Miejsce zebrania – biuro PARS – Warszawa ul. Wiejska 12 A, pokój 105, I piętro i online.

 1. Powitanie – Prezes Elżbieta Kozik.
 1. Wybór i zatwierdzenie przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
 1. Stwierdzenie ważności zebrania przez Przewodniczącego zebrania.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przedstawienie i omówienie najważniejszych wydarzeń w działalności Ruchu w roku 2022 – Prezes Elżbieta Kozik.
 1. Przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego z działalności Ruchu w roku 2022 – Prezes Elżbieta Kozik.
 1. Zapoznanie członków Ruchu z protokołem Komisji Rewizyjnej – członek Komisji Rewizyjnej.
 1. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi – członek Komisji Rewizyjnej.
 1. Dyskusja.
 1. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ruchu za rok 2022 i udzielenia absolutorium Zarządowi.
 1. Wolne wnioski.