„Świadomy Pacjent” – kampania edukacyjna

Wystartowała kolejna edycja kampanii „Świadomy Pacjent” mająca na celu uświadomienie pacjentom, że stanowią istotne ogniwo w całym procesie terapeutycznym – ich wiedza, zaangażowanie oraz odpowiedzialność mają znaczenie.

Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu pacjentów oraz wybitnych autorytetów z poszczególnych obszarów terapeutycznych, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl

Diagnoza choroby onkologicznej to dla osoby chorującej, jak i jej bliskich, zupełnie nowa sytuacja, która od wszystkich wymaga zdefiniowania ról w zmienionej codzienności – artykuł autorstwa Elżbiety Majewskiej z PARS jest częścią kampanii „Świadomy Pacjent” i jest dostępny na portalu www.pacjentilekarz.pl w obszarze WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W CHOROBACH ONKOLOGICZNYCH.

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

BÓL MIGRENOWY

Profilaktyczne leczenie migreny w przypadku występowania częstych napadów powinno być wprowadzone tak szybko jak to możliwe. Może ono zapobiec wystąpieniu groźnych powikłań, takich jak migrena przewlekła czy bóle głowy związane z nadużywaniem leków przeciwbólowych

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr hab. n. med. Marta Waliszewska Prosół

NIEDOBORY POTASU (HIPOKALIEMIA)

Potas jest jednym z najważniejszych elektrolitów, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jego niedobór zaburza pracę mięśni oraz komórek przewodzących impulsy elektryczne w sercu i w układzie nerwowym, prowadząc do groźnych dla zdrowia i życia powikłań.

DEPRESJA

Nowoczesne leki przeciwdepresyjne nie uzależniają, rzadko wchodzą w interakcje z innymi lekami i mają niewiele skutków ubocznych. Warto po nie sięgnąć, ponieważ nieleczona depresja nie tylko obniża jakość życia, może mieć groźne następstwa.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

HIPERURYKEMIA

Hiperurykemia może doprowadzić do rozwoju wielu chorób, szczególnie tych układu sercowo- naczyniowego. Jej wczesne wykrycie pozwala zapobiec wystąpieniu groźnych powikłań, dlatego tak ważne jest regularne badanie stężenia kwasu moczowego.

CZERWIENICA PRAWDZIWA

Od niedawna polscy pacjenci chorzy na czerwienicę prawdziwą (PV) mają dostęp do leku, który wyróżnia się spośród pozostałych opcji terapeutycznych. Jest on nie tylko lepiej tolerowany, lecz także bardziej skuteczny.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliły:

  • Prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
  • Katarzyna Tyborowska, pacjentka

CZERNIAK

Wczesne wykrycie czerniaka daje możliwość całkowitego wyleczenia. Z kolei pacjentów nawet z bardzo zaawansowanym czerniakiem można obecnie leczyć skutecznymi terapiami, które pozwalają żyć z chorobą nowotworową przez wiele lat i zachować dobrą jakość tego życia. Jedną z takich metod jest immunoterapia.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliły:

  • Dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa

HPV

Pewne typy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) mogą doprowadzić do rozwoju m.in. raka szyjki macicy. Inne nie powodują poważnych problemów zdrowotnych. Na czym polega profilaktyka zakażeń wywołanych przez wirusa HPV i czy można się go pozbyć z organizmu?

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • Prof. dr n. med. Witold Kędzia

RAK JELITA GRUBEGO

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Na wczesnym etapie może nie dawać żadnych objawów, co utrudnia wczesne rozpoznanie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i wykonywanie zalecanych badań przesiewowych.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • Prof. dr n. med. Barbara Radecka
  • Iga Rawicka, prezeska Fundacji EuropaColon Polska

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W CHOROBACH ONKOLOGICZNYCH

Diagnoza choroby onkologicznej to dla osoby chorującej, jak i jej bliskich, zupełnie nowa sytuacja, która od wszystkich wymaga zdefiniowania ról w zmienionej codzienności.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • Elżbieta Majewska, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, link do artykułu znajduje się wyżej.

RAZEM W WALCE O LEPSZY SŁUCH

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2050 roku już 25% społeczeństwa będzie borykać się z częściowym uszkodzeniem słuchu.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

  • Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora

Redakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Świadomy Pacjent”, dostępnych na portalu www.pacjentilekarz.pl

Patronat merytoryczny nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne.