18. Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care

W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszamy na 18. Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. Integrating evidence for enhanced outcomes, które odbędzie się w Krakowie w dniach 9-10 października 2023.

Po raz pierwszy od pandemii wracamy do tradycyjnej, stacjonarnej formuły spotkania. Zapraszamy w wyjątkowe miejsce, od 200 lat nierozerwalnie związane z historią Krakowa – na Kopiec Kościuszki.  Przebieg Sympozjum będzie można również śledzić na platformie streamingowej: live.ceestahc.org

Od początku ery oceny technologii medycznych proces generowania dowodów naukowych był rozproszony, długotrwały i podzielony na etapy, realizowane niezależnie przez wiele zespołów. Początkowo projektowanie badań przywiązywało dużą wagę do optymalizacji zakresu zbieranych danych, bo zbyt duża ilość danych mogła przekroczyć możliwości i budżet ośrodka. Działania badaczy wymagały uwzględnienia kosztów (np. pracy analityków), czasu (wymagane obliczenia), ograniczeń technicznych (pojemność baz danych) oraz silosowego podejścia do procesów badawczych.

I o tym wszystkim chcemy porozmawiać na najbliższym Sympozjum EBHC.

Informacje dotyczące poprzednich edycji Sympozjum znajdują się w zakładce Poprzednie edycje.

Nagrania wystąpień będą dostępne na portalu streamingowym: live.ceestahc.orghttps://sympozjum.ceestahc.org/

Stowarzyszenie CEESTAHC

Stowarzyszenie CEESTAHC zostało założone w Polsce w 2003 roku przez osoby związane zawodowo z nauką o EBM i HTA oraz oceną jakości badań klinicznych.

Głównym celem Stowarzyszenia CEESTAHC jest rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej standardów i metod służących ocenie lekowych i nielekowych technologii medycznych. Dodatkowym celem jest rozwinięcie i upowszechnienie wspólnego języka, który pozwoli na komunikowanie się różnych podmiotów systemu opieki zdrowotnej, w tym lekarzy, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, stowarzyszeń medycznych, firm farmaceutycznych, nie wyłączając polityków, ekonomistów, menedżerów zatrudnionych w szpitalach oraz innych specjalistów, którzy zajmują się aspektami finansowym systemu świadczeń medycznych, oceną zarówno jakości systemu opieki zdrowotnej, jak i efektywności technologii medycznych.

Kolejnym celem jest promowanie HTA i EBM w naszej części Europy. Wspieramy tych, którzy dopiero zaczynają – udzielamy konsultacji, organizujemy szkolenia i służymy wszelką inną pomocą. Stowarzyszenie realizuje swe cele głównie poprzez organizowanie w centrach ekonomicznych i medycznych szkoleń i warsztatów dotyczących stosowania HTA i EBM.

Obecnie Stowarzyszenia przygotowuje kolejną edycję Międzynarodowego Sympozjum EBHC, prowadzi pięć rodzajów szkoleń z zakresu EBM/HTA, realizuje projekty z zakresu HCV, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki chorób naczyń mózgowych, profilaktyki grypy, profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.

Zapraszamy na nasze strony www: 

https://projekty.ceestahc.org/

https://sympozjum.ceestahc.org/