Osteomisja

„Osteomisja. Misja Ratunkowa dla Kości” to kampania zainicjowana przez Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Ma na celu edukację polskiego społeczeństwa na temat osteoporozy i ochronę przed jej konsekwencjami.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Zapobieganie powikłaniom kostnym w chorobach nowotworowych. Stan obecny i rekomendacje” pod linkiem.

W raporcie znajdują się między innymi komentarze konsultantów krajowych w dziedzinie hematologii i onkologii klinicznej, informacje nt. powikłań kostnych w przebiegu choroby nowotworowej, jak zapobiegać powikłaniom kostnym oraz wiele innych cennych informacji.

W ramach kampanii Osteomisja zapraszamy do zapoznania się z filmem, w którym dzielimy się z Wami ważnymi informacjami o osteoporozie.

W spotkaniu wzięli udział:

  • prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski – Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
  • dr n. med. Karolina Turżańska – Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii Uniwerystetu Medycznego w Lublinie;
  • Małgorzata Czarnecka – koodrynatorka projektu „Zdrowe kości do starości” dla makroregionu wschodniego.

W filmie znajdziecie m.in. odpowiedzi na poniższe na pytania:

1. Jeśli wystąpiło złamanie, o co warto zapytać pod kątem profilaktyki osteoporozy?

2. Jeśli jest podejrzenie osteoporozy, jakie dalsze kroki?

3. Na co Pacjent powinien zwrócić uwagę?

4. Aktywność ruchowa przed i po złamaniu?

5. Jeśli masz 50+ i doszło do złamania niskoenergetycznego (do wyjaśnienia, co to jest?), poproś o diagnostykę w kierunku osteoporozy (uczulić, że sam gips nie wystarczy, trzeba zbadać przyczynę złamania).

6. Gdzie można zrobić test weryfikujący ryzyko osteoporozy?

7. Co jeśli pacjent po złamaniu, z osteoporozą, pozostanie bez leczenia?

Przedstawiamy Wam również jednominutowy test ryzyka osteoporozy, opracowany przez Międzynarodową Fundację Osteoporozy. Każdy, kto ukończył 50 rok życia warto, aby poświęcił 1 minutę i sprawdził, czy istnieje u niego ryzyko wystąpienia osteoporozy. Jeśli jest ryzyko, należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu (lub ze skierowaniem do specjalisty w poradni leczenia osteoporozy) i skonsultować wyniki. Test możesz wykonać przez stronę:

https://www.kruchekosci.pl/zrob-test

Najważniejsze rekomendacje poprawy w systemie zwalczania osteoporozy w Polsce

Ocenia się, że 80-90% osób cierpiących na osteoporozę, w tym najczęściej powikłaną złamaniami, nie jest właściwie diagnozowanych i nie otrzymuje adekwatnej farmakoterapii. Najważniejsze rekomendacje poprawy tej sytuacji obejmują:

Kompleksowość postępowania i podział zadań: strategia działania powinna się opierać na kompleksowym postępowaniu diagnostyczno-leczniczym z podziałem zadań dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w etapie I i zadań dla specjalistów zajmujących się leczeniem osteoporozy w etapie II.

Identyfikacja ryzyka złamania u lekarza POZ: do kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należeć musi identyfikacja pacjentów zagrożonych złamaniami i kierowanie ich do specjalistów zajmujących się leczeniem osteoporozy.

Kalkulator FRAX do oceny ryzyka złamania: identyfikacja ryzyka złamania i czynników go wywołujących powinna być wykonywana przy użyciu kalkulatora FRAX, który pozwala oszacować 10-letnie ryzyko złamania kości.

Informacje o kalkuatorze: http://www.osteoporoza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1116:frax

Zachęty dla lekarzy POZ: powinny zostać stworzone zachęty dla lekarzy POZ do prowadzenia wstępnej diagnostyki ryzyka złamań i osteoporozy.

Farmakoterapia po każdym złamaniu niskoenergetycznym: lekarz ortopeda, po zaopatrzeniu każdego złamania niskoenergetycznego, powinien samodzielnie wdrożyć farmakoterapię redukującą ryzyko kolejnych złamań lub skierować pacjenta do ośrodka leczenia osteoporozy. Brak leczenia bezpośrednio po złamaniu naraża chorego na zwielokrotnione ryzyko kolejnych złamań w bliskiej przyszłości.

Densytometria złotym standardem diagnostyki: densytometria wykonana techniką DXA jest złotym standardem diagnostyki osteoporozy, określania ryzyka złamań i monitorowania leczenia. Pomiary powinny być wykonywane na densytometrach centralnych, podlegających kontroli jakości.

Podobna diagnostyka i leczenie dla kobiet i mężczyzn: diagnostyka i leczenie mężczyzn po 50 roku życia nie powinno się różnić od postępowania u kobiet po menopauzie. W leczeniu stosuje się podobne leki.

Bez dyskryminacji mężczyzn w dostępie do refundowanego leczenia: wszystkie objęte systemem refundacyjnym leki stosowane u kobiet powinny być także finansowane ze środków publicznych dla mężczyzn. Obecnie dostępne i refundowane jest leczenie dla mężczyzn (75+)

Dostęp do leczenia bez warunku uprzedniego złamania: powinien zostać zniesiony łączny wymóg przebycia złamania niskoenergetycznego oraz wyniku badania densytometrycznego równego lub większego od -2,5 jako warunku kwalifikacji do innowacyjnego leczenia osteoporozy. Jedno z wyżej wymienionych kryteriów powinno być wystarczające do tej kwalifikacji.

Poradnie diagnostyki i leczenia osteoporozy stosownie do liczebności populacji: jak wynika z opublikowanych w 2017 r. map potrzeb zdrowotnych, w Polsce działają zaledwie 63 poradnie leczenia osteoporozy i 9 endokrynologicznych poradni osteoporozy, które podpisały z NFZ kontrakt na udzielanie świadczeń w tym zakresie. Ich rozkład w skali kraju jest bardzo nierówny, np. w woj. warmińsko-mazurskim jest 5 poradni a w woj. mazowieckim jest ich 20. Są 2 województwa: pomorskie
i zachodniopomorskie, które nie mają ani jednej specjalistycznej poradni leczenia osteoporozy. Powinny zostać stworzone zachęty do tworzenia poradni osteoporozy przez samorządy lokalne w ramach własnych programów polityki zdrowotnej.

Zachęcamy także do lektury artykułu o złamaniach osteoporotycznych redakcji prof. Głuszko, kierownika Kliniki i Polikliniki Reumatologii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie:

/upload/dokumenty/prof.gluszkozlamaniaosteoporotyczne-narastajacyproblem.doc

Na naszym kanale YouTube znajdziecie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące osteoporozy. Zaprosiliśmy lekarza reumatologa – dr Małgorzatę Wieteskę do współpracy przy kampanii #osteomisja

# 1 Osteoporoza – wstęp

# 2 Osteoporoza – pierwsze skojarzenie?

# 3 Kto jest najbardziej narażony na osteoporozę? I dlaczego?

# 4 Czy są jakieś czynniki, które mogą przyspieszyć wystąpienie osteoporozy?# 5 Co możemy zrobić, by nie dopuścić do rozwoju osteoporozy?

Kliknij na pytanie, aby wysłuchać odpowiedzi eksperta:

# 6 Czy są jakieś badania profilaktyczne?

# 7 Kalkulator FRAX – jakie informacje daje o zagrożeniu osteoporozą?

# 8 Leczenie osteoporozy i jakość życia z chorobą

# 9 Co można poradzić osobie z osteoporozą teraz – w trakcie pandemii i na przełomie jesieni i zimy?

# 10 Osteoporoza wtórna – kogo dotyczy?

# 11 Czy bliscy osoby z osteoporozą mogą w jakiś sposób pomóc osobie chorej?

# 12 Co jeszcze można przekazać osobom chorym lub zagrożonym osteoporozą?

Kampania ”Osteomisja” oraz filmy zostały zrealizowane dzięki wsparciu Partnera