Jak przejść przez zmiany, które przynosi choroba – w kontekście socjalnym, zawodowym i psychicznym?