Czy umiesz wspierać i prosić o wsparcie? VII tydzień cykl Zdrowiej


Dziś rozmawiałyśmy o tym jak wspierać i prosić o wsparcie.