Pacjenci immunoniekompetentni w hematoonkologii – webinar z Prof. Krzysztofem Giannopoulos