Zmiany na liście refundacyjnej

Nowe leki i terapie dla pacjentów z chłoniakami T-komórkowymi, grudkowymi, rakiem gruczołu krokowego, rakiem płuc oraz czerniakiem oka. 1 lipca weszła w życie nowa lista refundacyjna.

„W trzecim już w tym roku wykazie refundowanych leków i wyrobów medycznych gwarantujemy pacjentom 31 nowych terapii. Wśród nich 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne, w tym 6 w chorobach rzadkich”, ogłosiła minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Wymienione terapie onkologiczne obejmują:

 • hematoonkologię;
 • nowotwory układu urologicznego;
 • nowotwory układu pokarmowego;
 • nowotwory skóry;
 • nowotwory ginekologiczne.

Od 1 lipca refundowane są m.in.:

 • Poteligeo, wykorzystywany w leczeniu chłoniaków T-komórkowych (ziarniniaka grzybiastego lub Zespołu Sezary’ego)
 • Lunsumio (mosunetuzumab, pierwsze przeciwciało dwuswoiste dostępne w refundacji) – stosowany w przypadkach chłoniaka grudkowego
 • Xofigo – wykorzystywany w leczeniu przerzutowego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację
 • Xtandi – używany w leczeniu hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego
 • Nubeqa – stosowany w leczeniu hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego
 • Octan abirateronu – wykorzystywany w terapii raka gruczołu krokowego

Nowością na liście jest też lek Opdivo stosowany w leczeniu przedoperacyjnym niedrobnokomórkowego raka płuca oraz Kimmtrak (tebentafusp-tebn) wykorzystywany w leczeniu czerniaka błony naczyniowej oka.

Czujemy ogromną radość w związku z refundacją tebentafuspu! Po tylu latach jest zielone światło dla chorych z zaawansowanym czerniakiem błony naczyniowej oka. Oni do tej pory byli pozbawieni jakiejkolwiek skutecznej terapii. Teraz to się zmieniło. Dziękujemy Ministerstwu Zdrowia, zwłaszcza Panu Ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu, z którym przeprowadziliśmy szereg rozmów o tym, jak potrzebna jest to terapia” – posumowała tę zmianę Elżbieta Kozik, prezeska stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Jeśli chodzi o raka gruczołu krokowego, zmiany zaszły również w zapisach programu lekowego. Dzięki temu większa grupa pacjentów będzie mogła być kwalifikowana do leczenia nowoczesnymi terapiami. Zniesiono m.in. ograniczenie pozwalające na stosowanie leku jedynie we wskazaniu „low volume” (nowotworu o małej objętości przerzutów), udostępniając terapię także w „high volume” (nowotworze o dużej objętości przerzutów).

Więcej informacji o zmianach na liście refundacyjnej znajdziesz tutaj.