Zapraszamy na Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 13.05.2024 r. o godz. 09.00 w formie hybrydowej. Zapraszamy do siedziby PARS przy ul. Wiejskiej 12 A pokój 105 (I piętro) w Warszawie lub online (Google Meet).

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/cix-ymam-ndr

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Ruchu – Polskie Amazonki Ruch Społeczny w dniu 13 maja 2024 r. godz. 09.00

Miejsce zebrania – biuro PARS – Warszawa ul. Wiejska 12 A, pokój 105, I piętro i online.

 1. Powitanie – Prezes Elżbieta Kozik.
 2. Wybór i zatwierdzenie przewodniczącego oraz sekretarza zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie ważności zgromadzenia przez Przewodniczącego zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i omówienie najważniejszych wydarzeń w działalności Ruchu w roku 2023 – Prezes Elżbieta Kozik.
 6. Przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego z działalności Ruchu w roku 2023 – Prezes Elżbieta Kozik.
 7. Zmiana statutu stowarzyszenia.
 8. Zapoznanie członków Ruchu z protokołem Komisji Rewizyjnej – członek Komisji Rewizyjnej.
 9. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi – członek Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja.
 11. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ruchu za rok 2023 i udzielenia absolutorium Zarządowi.
 12. Wolne wnioski.