Walne Zebranie Zarządu – zapraszamy

Zarząd  Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. o godz. 14.00 w PARS przy ul. Wiejskiej 12A pokój 105 (I piętro) w Warszawie i online.


Link do spotkania Google Meet: https://meet.google.com/kvy-utvf-faf

PORZĄDEK OBRAD


Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Ruchu – Polskie Amazonki Ruch Społeczny w dniu 30 czerwca 2022 r. godz. 14.00 
Miejsce zebrania – biuro PARS – Warszawa ul. Wiejska 12A, pokój 105, I piętro i online.

 1. Powitanie – Prezes Elżbieta Kozik
 2. Wybór i zatwierdzenie przewodniczącego oraz sekretarza zebrania
 3. Stwierdzenie ważności zebrania przez Przewodniczącego zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie i omówienie najważniejszych wydarzeń w działalności Ruchu w roku 2021 – Prezes Elżbieta Kozik
 6. Przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego z działalności Ruchu w roku 2021 – Prezes Elżbieta Kozik
 7. Zapoznanie członków Ruchu z protokołem Komisji Rewizyjnej – członek Komisji Rewizyjnej
 8. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi – członek Komisji Rewizyjnej
 9. Zgłoszenie i rozpoczęcie działalności gospodarczej PARS
 10. Dyskusja
 11. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ruchu za rok 2021 i udzielenia absolutorium Zarządowi oraz przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami.
 12. Wolne wnioski