Raport Breast Cancer Units w Polsce

Troska o kobiety chore na raka piersi to dla nas jeden z najważniejszych motywów organizacyjnej i społecznej tożsamości. Wyrażana nie tyle w bezpośrednich akcjach pomocowych, co w inicjatywach i działaniach zmierzających do poprawy standardów diagnostyki i leczenia nowotworów piersi, do zmniejszania rozziewu pomiędzy skutecznością polskiego systemu ochrony zdrowia, a tym co chorym kobietom oferuje rozwinięta Europa. Temu celowi służy niniejsze opracowanie wniosków z badania przeprowadzonego przez PARS we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomiki Zdrowia na temat powodów istotnie niezadowalających efektów wprowadzenia do polskiego systemu opieki zdrowotnej zarządzeń Ministra Zdrowia, dotyczących kompleksowej i koordynowanej opieki nad osobami chorymi na raka piersi.

Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomiki Zdrowia zaprojektowało badanie, którego celem było znalezienie wiarygodnej odpowiedzi na pytania dlaczego uznane, doświadczone i cieszące się dobrą opinią ośrodki leczenia raka piersi nie uczestniczą w projekcie KON-Pierś i jak powinny zostać zmienione akty prawne wprowadzające opiekę kompleksową, aby stworzyć warunki realnego rozwoju sieci Breast Cancer Units w Polsce.

Raport w wersji pdf znajduje się tutaj: Raport Breast Cancer Units